Disclaimer

Deze website is bedoeld als informatiecentrum voor leden van de NVB én voor het publiek. Voor het publiek is de site slechts gedeeltelijk toegankelijk.

De informatie op deze site wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden, en, voor zover van derden afkomstig is, op juistheid gecontroleerd. Toch kan het zijn dat de opgenomen informatie niet geheel correct is.

De NVB wijst nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand die voortvloeit uit mogelijke onjuistheid, gebrekkigheid of onvolledigheid van de vermelde informatie.
De NVB, noch haar bestuursleden of personeelsleden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, kosten of uitgaven, die het gevolg zijn van eventuele onvolkomenheden in de informatie die via deze website is verkregen.

Contact

NVB - Krijn Taconiskade 278
1087 HW Amsterdam
Tel. 020-42 66 100

meer contactgegevens