NVB lidmaatschapseisen

 

statuten

huishoudelijk reglement

lidmaatschapsformulier

Algemeen

De NVB is een professioneel service-instituut en belangenbehartiger voor al haar leden (bioscopen, arthouses en filmtheaters). De NVB is van mening dat een aantal minimum eisen voor haar leden gepast is. De NVB wil zo een aantal minimum-kwaliteitseisen stellen, zoals overigens de ANF dat in het verleden ook deed t.a.v. de filmtheaters. Dit laatste is mede ingegeven door het feit dat zich in toenemende mate 'filmclubjes' die DVD-vertoningen organiseren, tot de NVB wenden met het verzoek om lid te kunnen worden.

Criteria

In de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn o.a. de lidmaatschapscriteria van de vereniging na te lezen.

 

Contributie

Per 1 januari 2008 is, in het kader van het nieuwe beleidsplan, ook een nieuwe contributieregeling van kracht.
Hierbij zijn de contributie en NFF-bijdrage samengevoegd tot een bedrag. De NFF-bijdrage is contractueel verschuldigd vanwege het in 1996 naar 6% verlaagde BTW-tarief. Een deel van het daardoor genoten voordeel vloeit op deze manier terug naar de productie van Nederlandse films. Hiervoor is een overeenkomst met de Staat der Nederlanden en andere partijen afgesloten.


In het nieuwe model is de ledenbijdrage, incl. afdracht NFF, berekend op basis van het aantal doeken en stoelen van een aangesloten lid en houdt zodoende rekening met het aantal zalen en de grootte van de zalen.
De contributie bestaat uit een vast bedrag van € 600,- per filmdoek en een gestaffelde bijdrage op basis van het totaal aantal stoelen.


Onder artikel 7 van het huishoudelijk reglement is de contributieregeling nader uitgewerkt. In staffel vorm ziet de regeling er als volgt uit:

 

Minder dan 200 stoelen = 0,00 euro per stoel
Tussen 201-1.000 stoelen = 10,00 euro per stoel
Tussen 1.001-10.000 stoelen = 8,00 euro per stoel

Meer dan 10.000 stoelen = 2,50 per stoel

 

De systematiek geldt voor alle leden met dagprogrammering. Naar analogie van de vroegere systematiek betalen leden zonder dagprogrammering een vaste jaarlijkse bijdrage van € 350,- met een verdere korting van 50% voor leden met een bezoekersaantal van minder dan 1.000 per jaar. Leden die hiervoor in aanmerking denken te komen, dienen dit te melden bij de NVB.

 

Buma/Sena
Daarnaast zijn de leden nog bijdragen verschuldigd aan Buma en Sena vanwege muziekrechten voor gebruik van muziek in de vertoonde films.

 

- Buma: muziekrechten (achtergrondmuziek en muziek in de films): het officiële tarief is 3,5% van de omzet. De NVB heeft hiervoor een collectief contract afgesloten waarbij een aanzienlijke korting van toepassing is.


- Sena: muziekrechten (naburige rechten voor uitvoerenden) voor achtergrondmuziek en muziek in de films. Formeel tarief is € 0,96 per stoel per jaar. Ook hier bestaat een collectief NVB-contract dat een forse korting biedt op dat tarief. Sena hoeft niet betaald te worden als de vertoner (filmhuis e.d.) gebruik maakt van een zaal, bijv. bioscoop of schouwburg, waar Sena reeds is betaald. In dat geval dient een verklaring daarover naar de NVB gestuurd te worden.


Voor de separate pagina over de regelingen met Buma en Sena op deze website klikt u hier (uitsluitend toegankelijk voor leden van de NVB).


Lid worden van de NVB

In de statuten en het huishoudelijk reglement zijn de criteria voor het NVB - lidmaatschap opgenomen. Voor vragen over het NVB - lidmaatschap kunt u contact opnemen via 020 - 42 66 100. Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden.

Contact

NVB - Krijn Taconiskade 278
1087 HW Amsterdam
Tel. 020-42 66 100

meer contactgegevens