NVB lidmaatschapseisen

 

statuten

huishoudelijk reglement

lidmaatschapsformulier

Algemeen

De NVB is een professioneel service-instituut en belangenbehartiger voor al haar leden (bioscopen, arthouses en filmtheaters). De NVB is van mening dat een aantal minimum eisen voor haar leden gepast is, zie hiervoor het huishoudelijk reglement van de vereniging.


Criteria

In de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn o.a. de lidmaatschapscriteria van de vereniging na te lezen.

 

Contributie

Deze wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering van de NVBF bij de vaststelling van het jaarplan en begroting.

 

Buma/Sena
Daarnaast zijn de leden nog bijdragen verschuldigd aan Buma en Sena vanwege muziekrechten voor gebruik van muziek in de vertoonde films.

 

- Buma: muziekrechten (achtergrondmuziek en muziek in de films): het officiële tarief is 3,5% van de omzet. De NVB heeft hiervoor een collectief contract afgesloten waarbij een aanzienlijke korting van toepassing is.


- Sena: muziekrechten (naburige rechten voor uitvoerenden) voor achtergrondmuziek en muziek in de films. Formeel tarief is € 0,96 per stoel per jaar. Ook hier bestaat een collectief NVB-contract dat een forse korting biedt op dat tarief. Sena hoeft niet betaald te worden als de vertoner (filmhuis e.d.) gebruik maakt van een zaal, bijv. bioscoop of schouwburg, waar Sena reeds is betaald. In dat geval dient een verklaring daarover naar de NVB gestuurd te worden.


Voor de separate pagina over de regelingen met Buma en Sena op deze website klikt u hier (uitsluitend toegankelijk voor leden van de NVB).


Lid worden van de NVB

In de statuten en het huishoudelijk reglement zijn de criteria voor het NVB - lidmaatschap opgenomen. Voor vragen over het NVB - lidmaatschap kunt u contact opnemen via 020 - 42 66 100. Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden.

Contact

NVB - Krijn Taconiskade 278
1087 HW Amsterdam
Tel. 020-42 66 100

meer contactgegevens