CAO en RIE


De CAO van het Bioscoopbedrijf

 

Voor de periode 2011 is er een CAO - akkoord gesloten, klik hier...

De doorlopende CAO - tekst voor 2011, klik hier...
Op pagina 35 van de doorlopende CAO - tekst 2011 treft u het salaristabel bioscooppersoneel aan zoals deze geldt per 1 januari 2011.

 

Meer informatie over de CAO en arbeidsvoorwaarden:

 

Aangesloten leden kunnen nadere informatie raadplegen over de CAO, klik hier.

Nadere achtergrondinformatie over de loontabellen van de CAO, klik hier.

 

De CAO van het Bioscoopbedrijf is, formeel, door de NVB opgezegd bij FNV KIEM op 16 oktober 2013. 

 

Aangesloten leden zijn hierover geïnformeerd. NVB-leden kunnen dit nalezen, klik hier.

 

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van het Bioscoopbedrijf

 

Arbeidsomstandighedenbeleid moet gebaseerd zijn op een goed inzicht in de risico's die zich bij de arbeid voordoen. Een risico is de kans dat een bepaald gevaar optreedt met schadelijk effect op veiligheid of gezondheid. Een risico-inventarisatie en -evaluatie omvat daarom een inventarisatie van de gevaren die zich kunnen voordoen en een evaluatie van de risico's, dat is een schatting van de kans gegeven voorkomende en beperkende maatregelen die al zijn getroffen dat het gevaar optreedt. De risico-inventarisatie en -evaluatie moet op schrift worden gesteld.

 

Meer informatie over de RI&E en het Bioscoopbedrijf? klik hier.

Contact

NVB - Krijn Taconiskade 420
Postbus 92098
1090 AB Amsterdam
Tel. 020 - 4266 100

meer contactgegevens