Cinema Digitaal

Wereldwijd is de transitie naar digitale bioscoopprojectie in volle gang. Massaal worden de 35mm projectoren na ruim 100 jaar trouwe dienst definitief vervangen door hun digitale opvolgers. Werd er tot voor kort door de filmoperateurs nog met kilometers lange filmspoelen gesjouwd, tegenwoordig wordt de film aangeleverd via glasvezel, kabel, satelliet of op harde schijf en met een druk op de knop gestart.

 

Tussen begin 2011 en september 2012 zijn alle bioscopen en filmtheaters in Nederland voorzien van digitale projectie apparatuur. Nederland is het derde land ter wereld dat volledig is gedigitaliseerd. Samen met Noorwegen, Hong Kong en Luxemburg, is Nederland koploper als het gaat om de cinema infrastructuur. De totale filmsector in Nederland investeerde in korte periode ruim € 55 miljoen in de digitalisering.

 

Overschakeling van analoog (35mm) naar digitaal in de bioscoopvertoning en filmdistributie bleek jarenlang een te risicovol traject waarbij verschillende partijen in de waardeketen zijn betrokken. Overschakelen naar de nieuwe technologie vraagt om substantiële investeringen die voor vele partijen zonder interventie niet haalbaar leek. Er dreigde een splijting in de markt: grote commerciële bioscopen maken de transitie en filmtheaters en minder kapitaalkrachtigen blijven achter.

 

Het uniek publiek-privaat digitaliseringsprogramma Cinema Digitaal, geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB), de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF) en EYE heeft voorkomen dat ten gevolge van de transitie naar de digitale technologie een gedwongen sluiting van kleine filmtheaters en bioscopen in Nederland zou plaatsvinden. Deze samenwerking maakte een efficiënte, collectieve en volledige transitie van analoge naar digitale technologie mogelijk voor alle partijen.

492 bioscoopdoeken maakten gebruik van het collectieve digitaliseringsprogramma Cinema Digitaal. De grootschalige digitalisering gaat uit van het solidariteitsprincipe, waarbij commerciële bioscopen en de filmtheaters samenwerken. Zo is een cultureel divers fijnmazig vertoningnetwerk behouden gebleven en blijft film toegankelijk in heel Nederland.

 

De gecoördineerde overgang van analoog naar digitaal is in een zeer korte periode gerealiseerd, waardoor de kosten van het duale systeem (het naast elkaar vertonen van analoog en digitaal) beperkt konden blijven.

 

De eerste installatie vond plaats op 20 juli 2011, de overgang heeft in totaal slechts 14 maanden geduurd.

 

Voor meer informatie, zie www.cinemadigitaal.nl

Contact

NVB - Krijn Taconiskade 278
1087 HW Amsterdam
Tel. 020-42 66 100

meer contactgegevens