Arbocatalogus (arbeidsomstandigheden) van het Bioscoopbedrijf


Arbocatalogus voor het Bioscoopbedrijf

Amsterdam, 2 februari 2012


Op 1 februari 2012 heeft de Inspectie SZW zijn officiële goedkeuring gegeven aan de Arbocatalogus voor het Bioscoopbedrijf. Bij eventuele controles zal de Inspectie de Arbocatalogus gebruiken als referentiekader.

In het publieke domein, via wetgeving, zorgt de overheid voor een wettelijk kader met zo weinig mogelijk regels. De overheid stelt zg (wettelijke) "doelvoorschriften" vast. Dit is het niveau van bescherming dat werkgevers moeten bieden aan hun medewerkers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken. Deze doelvoorschriften worden zo veel als mogelijk concreet beschreven.

 

In het private domein maken werkgevers en medewerkers samen afspraken over de wijze waarop zij binnen hun sector of branche invulling geven aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften. Deze afspraken tussen NVB, namens de werkgevers, en FNV KIEM, namens de medewerkers, zijn vastgelegd in de Arbocatalogus voor het Bioscoopbedrijf.

 

De afspraken zijn onderverdeeld in een minimaal verplichtend en een aanvullend vrijwillig karakter. Niet iedere bioscoop is in de gelegenheid (door kosten, bouw, invulling van werkzaamheden en samenstelling van personeel) om ook de vrijwillige voorschriften op te volgen. Naast uitvoering van deze Arbocatalogus voert de werkgever overleg over het arbeidsomstandighedenbeleid met de ondernemingsraad (OR) of een personeelsvertegenwoordiging (PVT).

De Arbocatalogus voor het Bioscoopbedrijf kan door iedereen worden geraadpleegd via http://bioscoop.dearbocatalogus.nl/

Contact

NVB - Krijn Taconiskade 278
1087 HW Amsterdam
Tel. 020-42 66 100

meer contactgegevens