Stichting Filmonderzoek

 

 

Stichting Filmonderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat marktonderzoek doet naar de Nederlandse filmsector. Ze doet dat op uiteenlopende terreinen, zowel op het gebied van distributie en vertoning als productie. De stichting streeft ernaar om concrete informatie te leveren waarop weloverwogen beslissingen gebaseerd kunnen worden en geeft daarbij desgevraagd advies. Filmonderzoek hoopt door het uitvoeren van onderzoek bovendien een algemeen inzicht in de filmsector te geven. Ze hoopt hiermee de filmindustrie als bedrijfstak te versterken. Filmonderzoek maakt gebruik van kennis en expertise uit de filmsector zelf, dit komt doordat Filmonderzoek in direct contact staat met deze bedrijfstak.

 

Stichting Filmonderzoek levert jaarlijks de Bioscoopmonitor op. Het doel van dit uitgebreide rapport is het in kaart brengen van het bioscoopbezoek en de filmconsumptie van Nederlanders. Het gewenste inzicht richt zich primair op (de ontwikkeling van) bereik, bezoekfrequentie, gedrag en motivaties ten aanzien van filmconsumptie en bioscoopbezoek, beoordeling van de dienstverlening, overige vrijetijdsbestedingen en mediagebruik, en marketing in de filmindustrie. Hiermee kan inzicht worden verkregen in hoe Nederlanders per doelgroep film consumeren. Inmiddels zijn er sinds 2008 vier edities van de Bioscoopmonitor verschenen.

 

Filmonderzoek levert hiernaast met regelmaat artikelen met diepgaande analyses van de filmsector, al dan niet gebaseerd op eigen onderzoek, voor kranten, websites en vakbladen. Ook verzorgt Filmonderzoek gastcolleges en bieden we advies en begeleiding aan voor studenten en afstudeerders.

 

Er is een lopende samenwerkingsconvenant met de NVB en de NVF tot en met 2016.

 

Meer informatie over Filmonderzoek en de uitgevoerde onderzoeken: www.filmonderzoek.nl

Contact

NVB - Krijn Taconiskade 278
1087 HW Amsterdam
Tel. 020-42 66 100

meer contactgegevens